Dr. Mohd Puzhi Usop

Anak kelahiran peneroka FELDA ini mula mendapat pendidikan awal di SMK (A) Sultan Muhammad, Batu Berendam, Melaka. Seterusnya mendapat Ijazah Sarjana Muda dan Diploma Pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa (IIUM). Seterusnya, beliau telah melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah di Universiti Malaya. Mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengajaran bahasa Arab, perkamusan, penterjemahaan al-Quran al-Karim serta reka bentuk kurikulum bahasa Arab. Kini, beliau merupakan salah seorang Pensyarah Bahasa Arab di Jabatan Bahasa Al-Quran, Pusat Bahasa, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Buku-Buku Terbitan Beliau

  • Belajar Bahasa Arab Untuk Ibadah
  • Kamus Al-Farid Junior Arab Jawi Melayu
  • Kamus Al-Farid Arab Arab Inggeris Melayu
error: Content is protected !!