Islam Bercahaya Ketika Barat Dalam Kegelapan

Sepertimna kita ketahui Zaman kegelapan berlaku antara tahun 699 hingga 1000 Masihi. Kita terlampau memberi tumpuan kepada dunia Eropah Barat, sedangkan ketika itu, tamadun Islam yang agung berkembang dengan pesatnya dari India ke Sepanyol.

Bagi kita tamadun hanya berada di Eropah Barat, sedangkan pandangan ini merupakan satu pandangan yang sempit. (Bertrand Russel, History of Western Philosophy)

Memang benar, ketika Barat berada pada Zaman Kegelapan, perbezaan antara dunia Islam dan Barat boleh dikiaskan seperti langit dengan bumi. Victor Robinson membuat perbandingan ini dalam bukunya yang berjudul The Story of Medicine.

Tokoh Barat Anak Murid Tokoh Islam

Memandangkan ilmu dan tamadun umat Islam lebih hebat daripada Barat pada Era Kegelapan dahulu, tokoh-tokoh Barat tanpa segan silu datang ke bumi Islam; bumi Andalusia untuk menjadi anak murid kepada tokoh-tokoh islam.

1. “Di bawah konsep toleransi agama, golongan Kristian hidup penuh kebebasan di bawah pemerintahan khalifah Islam di Sepanyol. Pelajar-pelajar Kristia dari pelbagai pelosok eropah datang ke negara Arab ini untuk belajar.” (Robert Briffault, The Making of Humanity)

2. “Semua pelajar Kristian yang berbakat ini mengetahui bahasa dan kesusasteraan Arab. Mereka membaca dengan penuh minat buku-buku karangan orang Arab dan berasa amat kagum dengan kesusasteraannya.” (Alvaro, seorang paderi kanan di Cordova)

3. Gerbert of Aurillac membawa beberapa bahan tentang astronomi dan matematik daripada Sepanyol untuk mengajar anak-anak muridnya tentang alam serta sistem cakerawala.

4. “Tokoh yang paling banyak mempopularkan tulisan-tulisan Arab ialah Gerard of Cremona. Beliau berjaya menghasilkan (bahan terjemahan hasil tulisan al-Haitham) dalam bidang astronomi.” (Robert Briffault)

5. Seorang lagi tokoh dari Barat, Michael Scot, sering kali berulang-alik ke Cordova bertujuan untuk mendapatkan manuskrip untuk (diterjemahkan).

Istimewanya Tamadun Islam

1. Mempengaruhi Yahudi

Golongan Yahudi juga mendapat faedah daripada umat yang hebat ini. Berhubung dengan ini. Robert Briffault berkata dalam bukunya yang berjudul The Making of Humanity.

– Sikap toleransi orang Islam di bawah pemerintahan Khalifah juga dirasai.

– Budaya hidup orang Islam dikembangkan di kawasan ceruk.

– Membina banyak sekolah antaranya sekolah Kimhis dan Ben Esra di Narbonne.

– Doktor-doktor Yahudi yang dilatih oleh orang Arab mengembangkan pengalaman dan pengajaran ilmu perubatan ini di Eropah sepanjang Zaman Pertengahan dahulu.

2. Islam dan Nilai Kemanusiaan Sejagat

Dunia banyak memperlajari daripada budaya dan cara hidup umat Islam. Malah ajaran Islam yang hebat merangsang beberapa perubahan positif di dunia. Hal ini dijelaskan oleh Robert Briffaut dalam buku yang berjudul The Making of Humanity.

Antaranya konsep kebebasan manusia, persaudaraan  sesama insan dan persamaan hak dalam kalangan manusia termasuk hak untuk bersuara, merangsang beberapa kejadian penting dalam sejarah seperti:

– Revolusi Perancis

– Deklarasi Hak Asasi Manusia di Amerika

– Perjuangan ke arah kemerdekaan di negara-negara Amerika Latin.

Sebenarnya konsep-konsep ini bukanlah hak cipta masyarakat Barat. Ia sebenarnya ajaran yang terdapat dalam al-Quran yang dihayati oleh orang Islam. Konsep-konsep ini kemudian mempengaruhi  masyarakat Eropah. Besar kemungkinan, jika tidak kerana orang Arab, era kemodenan di Eropah tidak akan berlaku sama sekali.

3. Ajaran dan Acuan Hebat

Antara sebab umat Islam menjadi hebat ialah ajarannya yang agung. Ajaran ini bernama Islam dan ia merupakan satu ajaran yang lengkap lagi sempurna. Dengan sempurnanya Islam, sempurnalah nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia.

Firman Allah dalam kitab-Nya: “Pada hari ini, Aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah reda Islam itu menjadi agama kamu.” (Surah al-Ma’idah 5:3)

Ayat ini jelas membuktikan bahawa Islam merupakan satu nikmat dan bukannya bala bagi manusia.

Imam Ibn Kathir mentafsirkan ayat ini “Apabila Allah menyempurnakan agama ini, umat Isam tidak memerlukan agama lain selain Islam dan mereka juga tidak memerlukan nabi lain selepas nabi Muhammad.”

Hal ini membuktikan bahawa ajaran Islam mempunyai keunikan dan kehebatannya. Inilah acuan yang berjaya melahirkan satu umat hebat yang mengagumkan sebelum ini.

Secara dasarnya, acuan Islam tidak akan dapat dihayati tanpa kefahaman yang betul tentangnya. Justeru pembentukan umat yang hebat bermula dengan ilmu serta kefahaman. Menggunakan ungkapan lain ia bermaksud kesemuanya bermula dengan minda.

Justeru, minda merupakan gapura atau pintu gerbang kepada segala kehebatan.

error: Content is protected !!